Tidigare år

hrunconf2011#hrunconf gick av stapeln första gången sensommaren 2011 i Västerås. Upprinnelsen var en diskussion på Twitter under våren 2011 där flera personer oberoende av varandra uttryckte en önskan om ett forum där de kunde möta andra som arbetar med HR för att få inspiration och uppslag till att lösa problemen som uppstår i HR-arbetet i vardagen.

 

Information om tidigare år: