HFoto 2016-03-17 10 32 57är är Ledarkanalens senaste samtal inspelat så sent som torsdag 17 mars. Det finns alltid en risk för att det opartiska får sig en törn när någon som är involverad i både styrelse (#HRunconfs) och programledare gör en delning på motsvarande sätt. Ninni och jag (Karin Ulfhielm) inleder samtalet med vårt resonemang kring det.

Vi hoppas att det här samtalet kan tjäna som inspiration inför stundande #HRunconf, och – förstås – för framtida skapande och utveckling av HR. Det finns så många spännande möjligheter med digitaliseringen, och också en del farhågor att samtala kring.

Lyssna in och dela gärna med dig till den/de du tror kan ha nytta av och inspireras av samtalet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *