Spårledare

Att vara spårledare

Alla deltagare kan föreslå olika HR-ämnen som de vill diskutera genom att fylla i en lapp med sitt namn och ämnesområde. Sedan läggs ämnena in på en ledig tid på dagens schema – också kallat gridden. Varje spår får som regel 45 minuter på gridden och leds av en spårledare som underlättar och leder samtalet.

Vi jobbar med tre olika typer av spår:

Öppet Samtal – Det öppna samtalet är en av anledningarna till att HRunconf skapades. Ett öppet diskussionsforum där deltagarna får prata fritt kring olika ämnen inom HR.  Du som är spårledare agerar moderator under det öppna samtalet och leder diskussionen framåt.

Workshop – Under en workshop står problemlösning i centrum. Kanske har du som spårledare en specifik frågeställning eller ett case som du vill lösa tillsammans med deltagarna i gruppen. En av de viktigaste uppgifterna för dig som spårleder en workshop är att hålla diskussionen vid liv och driva samtalet framåt.

Föreläsning – Under en föreläsning får du en möjlighet berätta för deltagarna om dina egna upplevelser och erfarenheter. Som spårledare under en föreläsning förväntas du hålla ett kortare eller längre tal och vara beredd på att ta emot frågor under och efter din föreläsning.

Kolla gärna in vår spårledarfilm om du är intresserad av att veta mer!