Om HRunconf

I slutet på augusti 2011 i Västerås gick den första HRunconf av stapeln. Upprinnelsen var en diskussion på Twitter under våren 2011 där flera personer oberoende av varandra uttryckte en önskan om ett forum där de kunde möta andra som arbetar med HR för att få inspiration och uppslag till att lösa problemen som uppstår i HRarbetet i vardagen.

2011aFlera hade varit på HRdagarna och andra HRevent men uppfattade dessa för nischade mot t.ex. rekrytering eller upplevde att de saknade det mer direkta mötet med andra yrkesverksamma med liknande utmaningar i sin yrkesroll. Kort sagt bättre möjligheter till nätverkande och till mer inspiration från kollegor. Därför startades HRunconf den där sensommaren i Västerås av Linus Zackrisson, Lennart Stenberg, Johan Norrfjärd, Alexandra Schröder och Cecilia Stenberg.

Idag drivs HRunconf som en ideell organisation. Grundarna har ersatts av nya styrelsemedlemmar, men samma engagemang lever kvar. Genom att knyta nya kontakter upplever vi som driver HRunconf att vi har berikats i våra karriärer och våra professionella yrkesroller och den möjligheten vill vi dela med andra. Under de senaste konferenserna har vi sett deltagare som är HRspecialister, entreprenörer, studenter, journalister och kända debattörer. De senaste trenderna inom HR tillsammans med HRs utmaningar och framgångar har diskuterats och många uppger att HRunconf är den bästa konferens de varit på.

Att vara med på HRunconf innebär att möta och samtala med de som utmanar företag och arbetsgivare genom nytänkande HR. Det innebär att bygga ett större nätverk av både yrkesverksamma, potentiella kunder och young professionals och det på en arena där du kan få väldigt mycket input för att utveckla ditt eget arbete, dina egna processer och kanske din egen affärsidé.