Personporträtt #HRunconf 2017 – Gabriella Ekström

 

Hej Gabriella Ekström, HR-utvecklare på SVT!

(Q) Du är väldigt aktivt inom HR och har jobbat inom området i många år – hur började ditt intresse?

(A) Jag gick en utbildning som fritidsledare med inriktning på friluftsliv (som visserligen var fantastiskt kul och personlig utvecklande) men där jag snabbt insåg jag att jag inte alls ville jobba med ungdomar. Därför blev nästa steg att vidareutbilda mig på PAO.

Anledningen att jag valde det var att jag hade mycket jobberfarenheter framförallt i arbetsledande positioner och tyckte ledarskap och då främst ledarutveckling verkade intressant. Jag hade även någon vild idé om att jag nu skulle kombinera friluftsliv och ledarskap.

Det jag hamnade i på mitt första personaljobb var istället i en IT-konsultvärld där hela paletten av HR föll på min lott och dom första åren ägnade jag åt uppsägningar i stora mängder. Det tycker jag så här i efterhand var det bästa som kunde hänt mig. Att förstå och jobba med alla aspekter inom HR är det jag tycker är roligast och att jag i det fått utlopp för min förmåga att göra ständiga förbättringar och skapa enkla och praktiska lösningar för människor i vardagen bygger mycket på att jag kan helheten.


(Q) På LinkedIn har du titeln HR-utvecklare – vad gör du i den rollen?

(A) Jag tar mig an massor av olika förändrings- och förbättringsprojekt, kreerar helt nya lösningar, skapar och befinner mig på helt nya samarbetsytor, förflyttar HR ledare medarbetare och mig själv framåt och genom det även företaget.

(Q) Vilka är dina tre främsta lärdomar från att ha arbetat med HR i många år? 

(A) Att man måste vara modig, att man måste kunna kommunicera, att man kommer längst med enkelhet och aldrig genom att göra saker svårare.

(Q) #HRunconf är en så kallad okonferens där alla deltagare själva får hålla i ämnen, s.k. spår. Förutom ditt blixttal, vad skulle du vilja hålla ett spår om?

(A) ”När HR och Kommunikation slås samman – vad ska vi prata om?”, ett högaktuellt ämne från min egen vardag där vi just nu slår ihop avdelningarna HR och Kommunikation.

(Q) Tack för att du delade med dig! Något du vill skicka med läsarna?

(A) Jag tycker rätt illa om “HR” som begrepp idag, det får mig att känna mig instängd. HR är så mycket mer än humana resurser. Det är humana relationer, humana reaktioner, humana kommunikationer, humans som har roligt på jobbet! Ja listan kan göras lång. Själv känner jag mig egentligen alltid som VD:s vänstra hand och högra hjärnhalva. Vi ses!

Tack för pratstunden Gabriella, vi ses i Maj!

Anmäl dig till #HRunconf 2017 HÄR!

Producerad av Henrik Ladström för HR unconf 2017

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *