#HRunconference är en s k Open Space-konferens med HR-tema. Tanken med en sån konferens, eller “okonferens”, är att det är just du som deltagare som är huvudperson. Du har valt att vara med på #HRunconference för att du vill träffa andra som är intresserade av samma områden som du – människor, HR, ledarskap, ett hållbart arbetsliv etc. Du ser att du tillsammans med övriga deltagare har olika infallsvinklar på de ämnen och områden som du kommer att samtala kring. Du uppskattar verkligen möjligheten att ta del av andras perspektiv som du ser kan bidra till att du lär dig ännu mer om det område som engagerar dig.

Det står inte i inbjudan eller programbeskrivning vilka specifika problem som kommer att dyka upp i spåren, utan snarare finns exempel på teman och områden som med stor sannolikhet kommer att vara aktuella att arbeta med och föra dialog kring. Med andra ord bygger hela konferensen på just ditt och övriga deltagares engagemang.

Det samtal som förs kring det område du eller någon annan väljer att initiera kallas för spår. I respektive spår delar alla med sig av sina tankar, idéer och erfarenheter kring det specifika ämnet som du som spårledare har initierat och presenterat. Antingen har du/spårledaren en tanke kring det önskade läget när spåret är genomfört, eller så kommer gruppen gemensamt fram till vad ett lämpligt mål eller utfall av spåret ska bli.

Mötesformen
Mötesformen är enkel och den påminner om hur vi människor naturligt beter oss i sociala sammanhang, som t ex vid kafferasterna på en traditionell konferens; vi väljer själva vilka vi sitter med, vi pratar om det vi själva är intresserade av och förflyttar oss till nya sammanhang när vi själva känner för det. En dag på en okonferens är därför lite som en 8 timmar lång kaffepaus 🙂 och mitt i allt gör vi ett avbrott för lunch där andra samtal, eller påbyggnad av samtal vi haft, tar vid. Just #HRunconf i sin nuvarande uppbyggnad sker tidsmässigt mellan lunch dag 1 fram t o m lunch dag 2.

Hur sitter man?
Du kommer att sitta i en ring/cirkel av stolar tillsammans med övriga deltagare. Spåren kommer att “härbärgera” allt från 5-20 personer. Till stöd för tankar och dokumentationsmöjligheter av insikter, framsteg m m, finns blädderblock och pennor. Om du vill, tar du naturligtvis med dig papper och penna för att för din egen del, ge dig själv möjlighet till minnesanteckningar.


Hur är det då, att inte ha en färdig agenda?
Det finns både strävan, längtan och önskningar i luften, och kanske känner du dig lite tveksam och reserverad inför vad som kommer att hända. Vågar jag dela med mig? Har jag verkligen något att “komma med”? Svaret på båda frågorna är “ja”. Det är också därför viktigt med en ödmjuk respekt och nyfikenhet i alla de möten som sker. Både i spåren och i samband med kaffepauser, lunch och middag. Likaså är det bra att du förbereder dig på vad DU känner att du skulle vilja ha med dig från okonferensen. Ju mer du har förberett det, desto större är chansen att du kommer att få med dig både lärande, nya idéer, nya nätverkskontakter och anmäla dig till nästa okonferens “på stående fot” 😉

Så här kan de två dagarna beskrivas i ett skeende
Du anländer till konferensen. De proffsiga medarbetarna på konferensgården checkar in dig, ser till att du får det material du behöver och visar dig var du förtär lunchen samtidigt som du får chansen att direkt börja träffa andra spännande deltagare.

Deltagare och arrangörer samlas, och du hälsas välkommen. I samband med det får du veta vad som kommer att hända, hur det går till, syftet med konferensen och vad som händer efter att dagens spår har genomförts. Därefter går ni till den gemensamma “griden”, vilken är okonferensens schema där de olika spåren fylls på av eventuellt dig och andra deltagare. Du funderar över om du direkt har något ämne du vill skapa ett spår kring, du funderar också över vilket/-a spår som mest lockar för dig att vara med på – och du tar reda på via “griden” var det genomförs. All information om det finns vid “griden”. Titta gärna på den informativa filmen om hur det går till här.

Under dagarna kommer även s k brandtal att hållas av våra samarbetspartners som “injicerar” okonferensen med forskning, kunskaper o erfarenheter.

Konferensens “tema” handlar om människor i organisationer, ett hållbart arbetsliv
Temat innefattar flera olika områden och spår, och formuleras som öppna frågor eftersom det inte finns några färdiga svar. Eller låt oss säga så här; ALLA har olika pusselbitar till svaren och mötesformen gör det möjligt att ta del av så många kunskaper och idéer som möjligt. Du tillför det du kan, tar reda på det som du är nyfiken på och delar på så vis med dig av både klok input såväl som frågor som leder till ytterligare utforskande.

DU tillsammans med alla deltagare blir medskapande i processen som leder framåt och bidrar med förslag, vinklingar, input, idéer m m. Vid slutet av konferensen får du också tillfälle att reflektera över vad som varit mest värdefullt för dig, vilka spår du ev vill fortsätta att jobba vidare med. Om du vill, kan du också dela med dig av spännande kontakter du fått under konferensen och vad du funnit spännande och givande med “henom”/dem. 

Det finns lite klokheter att förhålla sig till när det gäller en “okonferens”
Ingen har fel, alla har rätt – delvis. Det betyder att den eller de personer som anmäler sig till din samtalsgrupp/spår är precis rätt, eftersom ni har stort intresse för just den frågan. Och vilka är mer kvalificerade att jobba med ett ämne än de som verkligen är engagerade i det…

Det som händer är rätt det ger oss möjlighet att “släppa alla måsten” och allt vi tycker borde ha hänt eller skulle kunna ha hänt. Vi kan vara närvarande i det som är, acceptera det som sker just nu. Vi kan också agera mycket mer utifrån önskningar än förväntningar.

Vi skapar tillsammans och visar respekt för varandras infallsvinklar och bidrag. Kreativitet och “samarbetsskapandet” styrs inte av vem som har mest rätt, klockan och linjär tid, utan energin och kreativiteten komma när den ska.

Ämnet kanske behöver behandlas ännu mer eller så är det klart när spåret är slut. Vi behöver hålla oss inom vissa tidsramar för att schemat i stort ska fungera. Däremot är det kanske så att vissa ämnen och spår skulle vara spännande att fortsätta samtala kring. Det kommer därför att finnas “luft i griden” för att spår ska kunna byggas på, eller så finner den/de som är mest involverade i samtalet att hitta plats för att fortsätta samtalet “vid sidan om”, eller så väljer spårledare (m fl) att fortsätta samtalet över kafferasten, lunchen, middagen el dyl.

Likaså är det fullt möjligt för dig att när du upplever/tycker/tänker att du redan har fått med dig det du vill ha, eller att du inte fick ut det du tänkt dig, att lämna spåret och söker upp ett annat.

Du har med andra ord hela tiden friheten att välja och också ansvaret för var du lägger din tid och din energi.

Nu är det upp till dig/er att “samarbetsskapa” kring viktiga, riktiga och spännande ämnen.

Återsamling
Precis innan det är dags för fria aktiviteter och därefter middag dag 1, återsamlas vi och tar del av varandras erfarenheter och nätverkar. Samma sak strax innan lunch dag 2, då vi också utvärderar och reflekterar över vad vi tar med oss från okonferensen.

Uppföljning
Den euforiska känsla som oftast präglar upplevelsen av #HRunconf är spännande! Utmaningen för styrelsen blir att förlänga den och att fortsätta arbeta vidare kring den. Det hoppas vi kunna bidraga med genom både mer dialog, nyhetsbrev m m i digital form. Och även här blir det naturligtvis en fråga om vad du VILL ha med dig, vad du vill fokusera på, vad ett “önskat läge” skulle kunna innebära framöver. Styrelsens vision är ju att det här är något som blir en naturlig del i din utveckling i din professionella (och personliga?) roll.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *