HRUNCONF 2011

2011a

Den allra första HRunconf anordnades i Västerås sensommaren 2011. Konferensen startade på fredagen kl. 17 och avslutades på söndag kl.13. Ämnen som behandlades var “Personalavdelningen – curlar?”, “Ulrich-modellen”, “Coaching” och “Karriärutveckling”. Efter konferensen spelades in en film där deltagarna fick berätta om konferensen och vad de tagit med sig.

2011b

2011c

2011d