Har HR någon roll alls i framtiden?

Den och flera andra spännande frågor besvarade David Wilson, Professor in Organisation studies på OUBS (Open University Business School) i en rykande färsk intervju angående HRs roll nu och i framtiden vid . David Wilson menar att HR har förlorat lite sin strategiska plattform, och att det är av yttersta vikt att återvinna den, både för HRs egen roll, men kanske ännu mer för organisationers räkning.


Vi har en hel del att göra!
Det betyder en hel del arbete och hemläxa kopplat dels till det strategiska HR-arbetet. Till att börja med att arbeta mycket mer med evidensbaserad forskning i området människor, organisation och arbete, för att kunna förse högsta ledning med solida argument i varför HR har en självklar roll att fylla i organisationer.

David Wilson menar att det sedan 2005, trots att HR “tog mark” i början på millenniet, tycks som att funktionen som sådan igen har tappat. Mycket beroende på att HR-arbetet delades upp i funktionellt och strategiskt. För det andra ser han att den teknologiska innovationen som har skett och sker konstant redan har fått konsekvenser för det mer funktionella HR-arbetet, och kommer att få det i än större utsträckning. Och det tredje och sista stora området David pratar om i klippet är det som handlar om demografi, internationalisering och globalisering, vilka konsekvenser olika värdegrunder, olika språk och olika religiösa övertygelser i våra olika världsdelar och länder får i det konkreta HR-arbetet. Det får stora konsekvenser för CSR, etik och miljöarbete – där HR borde ha en betydande roll.

Ovanstående är områden som både utmanar, fängslar och ger vid handen att vi har stora behov av samtal och dialoger både inom HR-skråt, och kanske ännu mer att skapa viktiga dialoger med andra intressenter.

Det här vill vi samtala om på #HRunconf
Vi i #HRunconfs styrelse tror att genom att samtala om dessa delar på kommande “okonferens”,  med medverkan från våra sponsorer och i den inspirerande miljö Happy Tammsvik erbjuder, så kan årets #HRunconf verkligen bidra till viktiga förändringar och utveckling för ett hållbart arbetsliv med hållbara människor och organisationer.

Läs gärna också om vår ordförande, Anna Broeders, engagemang i East Sweden Hack här. Kanske kan vi få till bra input till <HR>/Hackathon här som går av stapeln i Berlin helgen efter #HRunconf – apropå den teknologiska utvecklingen och innovationen…

Med sol!
/Karin

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *