Kallelse till årsmöte 2020

Datum: 21/9 2020, kl 17.30-19:00 Plats: Zoom (anmäl närvaro via info@hrunconf.se för att få länk till mötet)Föredragningslista och propositioner – HRunconf årsmöte 2020 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 2. Val av justerare och rösträknare 3. Fastställande av röstlängd för mötet 4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 5. Fastställande av dagordning 6. Verksamhetsberättelse för […]

Kallelse till extra årsmöte 2020

Datum: 22/1 2020, hålltider: ca kl 17.00-19.00Plats: Erik Fors-Andrées kontor, Sveavägen 98 Mötet är öppet för alla men det krävs att man har erlagt medlems-/deltagaravgiften för år 2020 senast dagen före mötet för att kunna delta i eventuell omröstning. Medlem blir man i föreningen #HRunconf genom att man anmält sig och är betalande deltagare till […]

Datum för #HRunconf Meetup 2019 och #HRunconf Summit 2019

Under 2019 vill vi göra #HRunconf ännu skarpare, ännu starkare, och med ett ännu tydligare koncept för öppna samtal. Mötesplatsen, kunskapsdelningen och framtidens HR står fortfarande i centrum för konferensen där deltagarna står för innehållet.  Vi kommer därför att utöka konceptet där #HRunconf Meetup är ett spännande uppstartstillfälle inför vår tvådagarskonferens #HRunconf Summit. Så du […]