Kallelse extra årsmöte 2018

Datum: 22/8 2018,  kl 20.00-21.00 Plats: Skype Föredragningslista och propositioner – HRunconf extra årsmöte 2018 Val av ordförande och sekreterare för mötet Val av justerare och rösträknare Fastställande av röstlängd för mötet Fråga om det extra årsmötets behöriga utlysande Fastställande av dagordning Propositioner Övriga frågor Mötets avslutande   Mötet är öppet för alla men det krävs att […]