Sagt om

Ett urval av länkar till pressmeddelanden, artiklar och blogginlägg om #hrunconf: Inspiration på HRunconf Hammarling och Consulting – hur mår HR 2014? Kunskapsutbyte och nya idéer på #hrunconf VD-bloggen – jobba mer över gränserna – en metareflektion efter #hrunconf Rehabpartner om #hrunconf HR On demand stöttar #hrunconf Chefens bästa vän-bloggen Stepstone sponsar #hrunconf Vad behöver du för […]